NoviceVpliv novih EU pravil na trg in področje medicinskih pripomočkov: varnost, sledljivost in nove obveznosti za deležnike

Ljubljana, 26.5.2021 – Na današnji dan, po štiriletnem prehodnem obdobju, stopa v veljavo in v uporabo nova EU Uredba o medicinskih pripomočkih 2017/745 (MDR), ki predstavlja pomembno prelomnico v delovanju celotnega EU sektorja na področju medicinskih pripomočkov. Uvaja številne spremembe, kot so sledljivost izdelkov, strožji pogoji za pridobivanje certifikatov, večje obveznosti vseh deležnikov v distribucijski verigi, od zdravstvenih institucij, priglašenih organov do gospodarskih subjektov. Vse s ciljem zagotavljanja visoke ravni varovanja zdravja pacientov in uporabnikov ter spodbujanja inovacij na področju medicinskih tehnologij.

Spletni seminar "Vigilanca medicinskih pripomočkov"

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja z naslovom VIGILANCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, kjer bo predstavljena vigilanca medicinskih pripomočkov z vidika novih zakonodajnih zahtev EU. Spletni seminar bo potekal v četrtek, 3.junija 2021, od 10. do 12. ure preko aplikacije Microsoft Teams Meeting.

MedTech Forum

MedTech Europe vabi na MedTech Forum 2021, največji dogodek s področja medicinske tehnologije v Evropi, vse od leta 2007

Spletni seminar "Sistematični pregled vsebin MDR za proizvajalce in ključni poudarki"

Vabimo vas, da se udeležite spletega seminarja, kjer bodo predstavljeni vidiki implementacije novih zakonodajnih EU zahtev s področja medicinskih pripomočkov z naslovom Sistematični pregled vsebin MDR za proizvajalce in ključni poudarki. Spletni seminar bo potekal v četrtek, 22. aprila 2021, od 10. do 12. ure preko aplikacije Microsoft Teams Meeting.

Zbornica MedTech Slovenija je v četrtek, 11. februarja 2021 organizirala spletno okroglo mizo z naslovom “Kaj nam, zavarovancem, prinaša nov sistem zagotavljanja medicinskih pripomočkov?”

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije že vrsto let pripravlja nov sistem zagotavljanja medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To področje ureja Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20), ki je stopil v veljavo že februarja 2020. V Zbornici MedTech Slovenija, ki združuje dobavitelje in proizvajalce medicinskih pripomočkov v Sloveniji, so z okroglo mizo želeli opozoriti, da nov Pravilnik prinaša številne pomankljivosti in anomalije, ki bodo v prvi vrsti vplivale na zavarovance, z vidika dostopnosti, enakosti in zakonitosti.

Na okrogli mizi o novem sistemu zagotavljanja medicinskih pripomočkov udeleženci soglasni, da morajo biti ustrezni in kakovostni pripomočki dostopni vsem zavarovancem na enak način

Ljubljana, 17.2.2021 - Zbornica MedTech Slovenija pri GZS je v četrtek, 11. februarja 2021 pripravila spletno okroglo mizo z naslovom “Kaj nam, zavarovancem, prinaša nov sistem zagotavljanja medicinskih pripomočkov?”, s katero so želeli v dialogu z Zavodom za zdravstveno varstvo Slovenije opozoriti na določena odprta vprašanja in bojazni tako zavarovancev in dobaviteljev ter proizvajalcev, ki jih nova ureditev ZZZS glede zagotavljanja medicinskih pripomočkov prinaša. Ta tako kot na področju zdravil, na stroške javne zdravstvene blagajne vpeljuje sezname odobrenih pripomočkov in najvišje dovoljene cene. Tovrstna ureditev skrbi tako predstavnike zavarovancev kot dobaviteljev.