FORUM MedTech Slovenija


FORUM MedTech Slovenija je največja slovenska konferenca, ki se osredotoča na pomen inovativnih terapij in medicinskih tehnologij za sodobno, dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo. Dogodek z mednarodno udeležbo osvetljuje aktualne izzive, ki jih prinaša evropska zakonodaja, naslavlja ovire pri uvajanju terapij ter predstavlja dobre prakse in vzdržne rešitve v zdravstvu.

Dogodek že tradicionalno sledi dvema krovnima tematikama: »Regulativa« in »Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava (VBHC)«, ki ju vsako leto podrobneje predstavimo skozi različne poglede, prakse in strokovna področja.

FORUM MedTech Slovenija je zasnovan kot platforma povezovanja in je kot tak namenjen predstavnikom vseh ključnih deležnikov, ki sooblikujejo zdravstveni sistem – tako doma, kot tudi v tujini.

Več o dogodku