Novice5. ZBOR ČLANOV GZS ZBORNICE MEDTECH SLOVENIJA

6. junija 2024 smo se zbrali na 5. Zboru članov GZS Zbornice MedTech Slovenija, se podučili o smernicah trajnostnega poslovanja, spoznali nove člane in poslovne partnerje, s katerimi sodelujemo v okviru stebra mala podjetja zdravstvo, podelili zahvale aktivnim članom, se zahvalili naši predsednici, s katero sodelujemo že 10 let in programskemu odboru 2. FORUMA MEDTECH SLOVENIJA, ter podelili posebne zahvale za presežno delo v obliki abonmaja Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Potrdili smo tudi nov programski odbor za 3. FORUM MEDTECH SLOVENIJA (27.3.2025), ki bo jeseni pričel z delom.

Sporočilo za medije: FORUM MedTech Slovenija

LJUBLJANA, 3. oktober 2023 – V Ljubljani se je med 28. in 29. septembrom odvijal 2. FORUM MedTech Slovenija, osrednji strokovni dogodek na področju medicinskih tehnologij in pripomočkov. V pestri zasedbi deležnikov s področja zdravstva ter predstavnikov industrije in odločevalcev se je pokazal konsenz, da Slovenija na področju medicinskih pripomočkov in tehnologij potrebuje strategijo, ki bo zagotovila podporo kakovostni, na vrednosti temelječi oskrbi bolnikov, ki se osredotoča na optimalne izide zdravljenja.

ETIČNI KODEKS MEDTECH: PRAVILA IN ZAHTEVE ZA ORGANIZATORJE IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV

Spoznajte kriterije za prejem sredstev za izobraževanje ter najpogostejše napake pri organizaciji dogodkov. Pred sezono, ki obeta ponovno oživitev strokovnih srečanj, izobraževanj in kongresov, vas vljudno vabimo, da se nam 9. marca 2023, ob 13. uri pridružite na brezplačnem spletnem izobraževanju.

Interaktivna delavnica: Seznanite se s pogoji za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov

Vloga distributerjev in uvoznikov v distribucijski verigi z vidika zagotavljanja varnih in učinkovitih medicinskih pripomočkov in IVD medicinskih pripomočkov postaja vse pomembnejša – tako na trgu Evropske unije kot tudi v Republiki Sloveniji. Obveznosti distributerjev in uvoznikov pa se z uredbama MDR in IVDR spreminjajo.

NAPOVEDUJEMO: 1. FORUM MedTech Slovenija - 22. in 23. septembra 2022 v Ljubljani

V GZS Zbornici MedTech Slovenija 22. in 23. septembra 2022 napovedujemo: 1. FORUM MEDTECH SLOVENIJA z naslovom NAPREDEK ZA UČINKOVITO ZDRAVSTVO - Uvajanje inovativnih terapij, medicinskih tehnologij in njihov vpliv na učinkovito zdravstveno oskrbo.

Obvladovanje kritičnih točk za omogočanje dostopnosti oziroma dajanje medicinskih pripomočkov na trg po MDR

Spletna interaktivna delavnica je namenjena vsem zaposlenim, ki delujete na področju medicinskih pripomočkov pri gospodarskih subjektih, distributerjem in uvoznikom, nabavnim službam medicinskega materiala in opreme v javnih zdravstvenih zavodih, tudi lekarnam, ki so po novem distributerji ter ostalim, ki želite podrobneje spoznati obveznosti distributerjev in uvoznikov ter njihove aktivnosti v dobavni verigi.

POSLEDICE PANDEMIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA V ZDRAVSTVU

Spletna delavnica je namenjena vsem ponudnikom, ki delujete na področju javnih naročil v zdravstvu. Na delavnici se bomo seznanili z načini, kako rešiti negotove položaje, ki so nastali zaradi posledic pandemije.