Poslanstvo


  • Slovenskim pacientom, zdravstvenim delavcem in zdravstvenemu sistemu v Sloveniji omogočamo dostop do sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij ter storitev.
  • Poudarjamo vrednost in prispevek medicinskih tehnologij, zdravstvenih storitev in rešitev za pacienta, zdravstveni sistem in družbo.
  • Aktivno izobražujemo, povezujemo in sodelujemo z vsemi deležniki zdravstvenega sistema na področju zakonodaje – regulative, javnih naročil v zdravstvu ter zakonodaje plačnika – ZZZS in Ministrstva za zdravje.
  • Spodbujamo najvišje etične standarde na vseh področjih svojega delovanja.

Vizija


  • Z dialogom in vključevanjem različnih deležnikov zdravstvenega sistema želimo postati vodilni partner na področju sprememb zdravstvenega sistema.