Poslanstvo in vizija


Omogočamo dostop do sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij ter storitev pacientom, zdravstvenim delavcem in zdravstvenemu sistemu v Sloveniji.

Poudarjamo vrednost in prispevek medicinskih tehnologij, zdravstvenih storitev in rešitev za pacienta, zdravstveni sistem in družbo.

Aktivno delujemo, povezujemo in sodelujemo z vsemi deležniki na področju regulative, organov oblasti in pri slovenski zakonodaji, povezani z zdravjem.

Spodbujamo najvišje etične standarde na vseh področjih svojega delovanja.