Poslanstvo in vizija

 

Vizija GZS Zbornice MedTech Slovenija je:

Z vključenostjo različnih deležnikov zdravstvenega sistema (podjetij, združenj, zbornic...) v našo zbornico želimo postati vodilni partner na področju sprememb zdravstvenega sistema. V okviru petih stebrov glavnih vsebin s katerimi se ukvarjamo, pokrivamo večino področij, ki tvorijo zdravstveni sistem.

Poslanstvo GZS Zbornice MedTech Slovenija je:

  • Omogočamo dostop do sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij ter storitev pacientom, zdravstvenim delavcem in zdravstvenemu sistemu v Sloveniji.
  • Poudarjamo vrednost in prispevek medicinskih tehnologij, zdravstvenih storitev in rešitev za pacienta, zdravstveni sistem in družbo.
  • Aktivno izobražujemo, povezujemo in sodelujemo z vsemi deležniki zdravstvenega sistema na področju zakonodaje  - regulative, javnih naročil v zdravstvu in zakonodaje plačnika - ZZZS in Ministrstva za zdravje.
  • Spodbujamo najvišje etične standarde na vseh področjih svojega delovanja.