O nas


MedTech Slovenija, Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev, je neodvisna in neprofitna strokovna organizacija, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije od 1. januarja 2021.

V zbornici se prostovoljno združujejo in organizirajo ponudniki sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij, proizvajalci in distributerji medicinskih izdelkov oziroma pripomočkov ter in vitro diagnostičnih (IVD) medicinskih pripomočkov. Člani zbornice so tudi podjetja, ki zagotavljajoo storitve za paciente, zdravstvene delavce in zdravstveni sistem v Sloveniji.

Mrežna organiziranost GZS članom zagotavlja uveljavljanje interesov na nacionalni, panožni in regijski ravni, specifična organiziranost GZS Zbornice MedTech Slovenija po posameznih krovnih področjih pa zagotavlja članom konkretno uveljavljanje interesov in reševanje izzivov na strokovni ravni. 

Naša zbornica sledi vzoru evropskega združenja MedTech Europe in najvišjih etičnih standardov na vseh področjih delovanja. Kot člani evropskega združenja Slovenijo predstavljamo na mednarodni ravni in domača podjetja povezujemo s tujimi trgi. S svojim delovanjem prispevamo k zagotavljanju urejenega okolja, ki industriji medicinskih pripomočkov na evropski in nacionalni ravni omogoča zadovoljevanje vseh zahtevnejših potreb zdravstvenega varstva.

Več na povezavi