Zbornica MedTech Slovenija

Novice1. FORUM MedTech Slovenija: Hans Bax , mednarodni strokovnjak in svetovalec na področju javnega naročanja iz MedTech Europe o inovativnih modelih in uspešnih praksah na vrednosti temelječe nabave

Na 1. FORUMU MedTech Slovenija bo z nami tudi mednarodni strokovnjak in svetovalec na področju javnega naročanja v organizaciji MedTech Europe, gospod Hans Bax.
Predstavil nam bo evropske primere dobrih praks inovativne nabave, temelječe na vrednosti.

Na 1. FORUMU MEDTECH SLOVENIJA tudi Oliver Bisazza, generalni direktor MedTech Europe za industrijsko politiko in zunanje zadeve

Med uglednimi gosti 1. FORUMA MedTech Slovenija, ki bo potekal 22. in 23. septembra 2022 na Zdravniški zbornici v Ljubljani, tudi Oliver Bisazza, generalni direktor MedTech Europe za industrijsko politiko in zunanje zadeve, ki bo podal splošno analizo stanja implementacije obeh uredb MDR in IVDR ter prihajajočih sprememb v zvezi z njima.

Elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo uvaja elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu. Prijava nezgode-poškodbe pri delu trenutno še poteka na obrazcu ER-8, od vključno 1. 9. 2022 dalje pa bo moral delodajalec nezgodo in poškodbo pri delu prijaviti elektronsko prek portala SPOT.