NoviceOKROŽNICA PRAVNE SLUŽBE: Predlog novega Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

obveščamo Vas, da je bilo z ravni Vlade RS v Državni zbor v obravnavo in sprejem poslano besedilo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (oznaka ZIUOPZP), ki pa bo šele obravnavano, sprejeto in za tem šele objavljeno v Uradnem listu RS, s čimer pridobi dejansko veljavo in uporabo.

OKROŽNICA PRAVNE SLUŽBE GZS: Sprejeti interventni ukrepi za pomoč gospodarstvu za omilitev posledic, ki so jih povzročile poplave v avgustu 2023

Obveščamo vas, da je Državni zbor včeraj na seji 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Gre za interventne ukrepe, ki veljajo do 31. decembra 2023, če ni pri posameznem ukrepu določeno drugače. Gre za spremembe in ukrepe, ki začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, kjer do tega trenutka še niso bile objavljene.