Novice5. ZBOR ČLANOV GZS ZBORNICE MEDTECH SLOVENIJA

6. junija 2024 smo se zbrali na 5. Zboru članov GZS Zbornice MedTech Slovenija, se podučili o smernicah trajnostnega poslovanja, spoznali nove člane in poslovne partnerje, s katerimi sodelujemo v okviru stebra mala podjetja zdravstvo, podelili zahvale aktivnim članom, se zahvalili naši predsednici, s katero sodelujemo že 10 let in programskemu odboru 2. FORUMA MEDTECH SLOVENIJA, ter podelili posebne zahvale za presežno delo v obliki abonmaja Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Potrdili smo tudi nov programski odbor za 3. FORUM MEDTECH SLOVENIJA (27.3.2025), ki bo jeseni pričel z delom.

 GZS Zbornica MedTech Slovenija ponosno podpira kulturo in s tem naše najstarejše gledališče, s katerim sodelujemo, se konec leta ob ogledu predstav, tam tudi srečujemo in tkemo nova poznanstva. Vabljeni vsi člani, da podprete Šentjakobsko gledališče, prejeli smo posebno ceno za 6 predstav – izbrali smo abonma USPEŠNICE - ter po želji informacijo razdelite tudi med svoje zaposlene – kontakt za več informacij: medtechslovenija@gzs.si .

 Ob tem smo povzeli delo GZS Zbornice MedTech Slovenija od januarja 2024 do junija 2024 – kratek pregled dogajanj:

JANUAR 2024;

 • 17.1.2024 – E DEMOKRACIJA Predlog Zakona o medicinskih pripomočkih

FEBRUAR 2024;

 • 7.2.2024 Sestanek na MZ z vodjem Sektorja za zdravila MP in lekarniško dejavnost – dr. Andrej Janžič in državna sekretarka Eva Vodnik
 • 19.2.2024 Oddaja Pripomb na Zakon o MP,
 • E DEMOKRACIJA Objava Predloga ZJN 3E – ponovno – predlog kot v letu 2021 - Oddaja AMANDMAJA in prisostvovanje na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 13.3.2024
 • Delavnica 3. FORUM MTS - spremembe, glede na opravljeno anketo in izvedeno delavnico

MAREC 2024;

 • 13.3.2024 Lobiranje DZ – ZJN 3 E
 • 13.3.2024 NOVINARSKA KONFERENCA S PARTNERJI OZS, LZS
 • 27.3.2024 WEBINAR Predlog novega Zakona o MP ter njegov pomen za prihodnost in dostopnost med. tehnologij

 APRIL 2024;

 • 10. do 12. april Dresden Projekt HL4V
 • 23. IN 24. APRIL UDELEŽBA IN SOORGANIZATORJI 32. KONFERENCE SZKO – regulativa, JN
 • E KATALOG Sestanki nadaljevanje

MAJ 2024;

 • 12.5.2024 Oddaja pripomb MP ob predlogu Zakona o digitalizaciji
 • 15.5.2024 Prvi sestanek 5. stebra GZS ZMS – MALA PODJETJA – ZDRAVSTVO – Predstavitev vsebin in partnerjev, ter včlanjevanje zainteresiranih
 • Delo s članstvom – obstoječi – obiski članov in sestanki, ter ponudbe z novimi zainteresiranimi – izkazan interes tudi nekaterih poklicnih skupin – s katerimi pa še tečejo pogovori - stanje članstva na dan 6.6.2024 83 članov.
 • MEDTECH FORUM DUNAJ 21.5. DO 24.5.2024 – Marcia Elena Podboršek - poročilo v novicah

JUNIJ 2024;

 • 6.6.2024 zbor članov GZS Zbornice MedTech Slovenija in podelitev zahval
 • Predvidoma sestanek za E katalog - 1. in 2. faza z ZZZS predstavnikoma
 • Oddaja Pripomb na ZZZS – CS skupine, ter novi predlogi artiklov za standarde
 • Predvidoma še sestanek z dvema poklicnima skupinama pred poletjem

Hvala vsem članom, udeležencem dogodka in vsem, ki aktivno pripomorete k rasti naše mlade zbornice.

Fotogalerija

Fotogalerija

b i u citat

Komentiraj