NovicePredlog spremembe Zakona o javnem naročanju ZJN-3C1 uzakonjuje korupcijo

Kdo si obeta največ od sprememb pri javnem naročanju?

V MedTech Slovenija zavezani Etičnemu kodeksu poslovne prakse MedTech Europe

GZS Zbornica MedTech Slovenija je zavezana Eticnemu kodeksu poslovne prakse MedTech Europe, ki je bil v Sloveniji sprejet leta 2017. Namen kodeksa je poenotiti sodelovanje industrije medicinskih pripomočkov z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami ter te odnose narediti še bolj pregledne.

Ozaveščanje vigilanci - pomembnost vigilančnega poročanja ter obveščanja in izobraževalni portal E-vigilanca za IVD medicinske pripomočke

V GZS Zbornici MedTech Slovenija nadaljujemo z razvojem e-izobraževanja, s katerim preprosto pridobite ali po potrebi osvežite svoje znanje o vigilanci.

GZS – Zbornica MedTech Slovenija: Predloga novel zakonov s področja zdravstva ustavno sporna

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predlog novele Zakona o lekarniški dejavnosti sta po mnenju GZS – Zbornice MedTech Slovenija ustavno sporna ter odločno posegata in kršita pravice pacientov. Njuno sprejetje bi dodatno zmanjšalo dostopnost do zdravstvenih storitev za paciente. O tem so se strinjali udeleženci torkove spletne okrogle mize GZS - Zbornice MedTech Slovenija z naslovom »Koliko zdravja si lahko še privoščimo? Lahko še govorimo o ustavni pravici do zdravja?«, ki je potekala v torek, 14.9.2021.

Dnevi eZdravja - Podatkovni prostori in digitalna preobrazba zdravstva

V GZS Zbornici MedTech Slovenija med predsedovanjem Slovenije Svetu EU aktivno sodelujemo pri številnih aktivnostih, med drugim tudi sooblikujemo in smo sponzor dogodka Dnevi eZdravja - Podatkovni prostori in digitalna preobrazba zdravstva.

Vpliv novih EU pravil na trg in področje medicinskih pripomočkov: varnost, sledljivost in nove obveznosti za deležnike

Ljubljana, 26.5.2021 – Na današnji dan, po štiriletnem prehodnem obdobju, stopa v veljavo in v uporabo nova EU Uredba o medicinskih pripomočkih 2017/745 (MDR), ki predstavlja pomembno prelomnico v delovanju celotnega EU sektorja na področju medicinskih pripomočkov. Uvaja številne spremembe, kot so sledljivost izdelkov, strožji pogoji za pridobivanje certifikatov, večje obveznosti vseh deležnikov v distribucijski verigi, od zdravstvenih institucij, priglašenih organov do gospodarskih subjektov. Vse s ciljem zagotavljanja visoke ravni varovanja zdravja pacientov in uporabnikov ter spodbujanja inovacij na področju medicinskih tehnologij.

Na okrogli mizi o novem sistemu zagotavljanja medicinskih pripomočkov udeleženci soglasni, da morajo biti ustrezni in kakovostni pripomočki dostopni vsem zavarovancem na enak način

Ljubljana, 17.2.2021 - Zbornica MedTech Slovenija pri GZS je v četrtek, 11. februarja 2021 pripravila spletno okroglo mizo z naslovom “Kaj nam, zavarovancem, prinaša nov sistem zagotavljanja medicinskih pripomočkov?”, s katero so želeli v dialogu z Zavodom za zdravstveno varstvo Slovenije opozoriti na določena odprta vprašanja in bojazni tako zavarovancev in dobaviteljev ter proizvajalcev, ki jih nova ureditev ZZZS glede zagotavljanja medicinskih pripomočkov prinaša. Ta tako kot na področju zdravil, na stroške javne zdravstvene blagajne vpeljuje sezname odobrenih pripomočkov in najvišje dovoljene cene. Tovrstna ureditev skrbi tako predstavnike zavarovancev kot dobaviteljev.