NoviceV GZS Zbornici MedTech Slovenija ustanovljena nova strokovna delovna skupina BLAZINE ZA PREVENTIVO POŠKODB ZARADI PRITISKA

V okviru GZS Zbornice MedTech Slovenija smo v mesecu aprilu 2022 ustanovili novo strokovno delovno skupino BLAZINE ZA PREVENTIVO POŠKODB ZARADI PRITISKA s ciljem celovite ureditve področja, spremembe in posodobitve osnovnih zahtev kakovosti ter vzpostavite primernih cenovnih standardov za čim boljšo dostopnost upravičencem do tovrstnih pripomočkov.  Vodja skupine je Karmen Bolta, njen namestnik pa Andrej Jakšič.

Strokovno delovno skupino BLAZINE ZA PREVENTIVO POŠKODB ZARADI PRITISKA sestavljajo dobavitelji in proizvajalci sedežnih in posteljnih blazin, zdravstveni delavci, ki vsakodnevno aktivno delujejo na področju preventive in zdravljenja poškodb zaradi pritiska (UKC LJ, SB Jesenice, Onkološki inštitut, URI Soča, Sekcija socialnih zavodov, Sekcija patronažnih sester), predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije ter predstavniki društva DORS (Društva za oskrbo ran Slovenije).  K sodelovanju v skupini smo povabili zdravstvene delavce in uporabnike, saj le tako lahko oblikujemo ustrezne, posodobljene, osnovne zahteve kakovosti za preventivne blazine.

Zadnja leta se prepogosto dogaja, da se srečujemo z uporabniki v domači oskrbi, ki zaradi obstoječih pripomočkov za preventivo poškodb zaradi pritiska, ki so na voljo za izposojo preko napotnice, dejansko dobijo poškodbe kože zaradi pritiska. Skupini uporabnikov, ki sodijo med ogrožene in poškodb zaradi pritiska še nimajo, pa primeren pripomoček za preventivo ni na voljo.

Tudi na okrogli mizi Zveze paraplegikov Slovenije z naslovom  Izzivi paraplegije – Enakopravna obravnava ran, ki je potekala 21. aprila 2022 v Pacugu, so strokovnjaki večkrat izpostavili, da so pripomočki za preventivo poškodb zaradi pritiska pogosto neustrezni in dejansko prispevajo k nastanku poškodb zaradi pritiska. Na omenjeni okrogli mizi v Pacugu je sodelovala tudi Melita Grumerec, vodja strokovne delovne skupine RANA pri GZS Zbornici MedTech Slovenija. 

Približujemo se dolgotrajni oskrbi, delež populacije stare 65 let in več, pa se je v Sloveniji v zadnjih 10 letih zvišal za 4,2% (vir: Eurostat), zato menimo, da je pravi čas za pregled in posodobitev pripomočkov za preventivo poškodb zaradi pritiska.

Fotogalerija