NoviceEtični kodeks MedTech Europe: Na srečanju strokovne skupine Ethical and Compliance Committee MedTech Europe v Barceloni o pomembnosti pravočasnega vnosa dogodkov v CVS sistem

 

3. maja 2022 je v Barceloni potekalo srečanje strokovne skupine Ethical and Compliance Committee, ki deluje v okviru MedTech Europe in kjer je tudi  GZS Zbornica MedTech Slovenija aktivna članica. Srečanja se je udeležila Teja Kušar, vodja stebra ETIČNI KODEKS IN ETIČNA KOMISIJA pri GZS Zbornici MedTech Slovenija.

Na srečanju so med drugim predstavniki MedTech Europe opozorili in poudarili pomembnost pravočasnih vnosov dogodkov v CVS sistem (Conference Vetting System je neodvisen sistem, ki preverja skladnost dogodkov z določili Etičnega kodeksa MedTech Europe). Dogodek, ki mora biti predmet presoje CVS, je potrebno v CVS sistem vnesti najmanj 75 dni pred pričetkom dogodka. Po tem datumu se možnost vnosa avtomatsko zablokira, prijava pa ni več mogoča. Ekipa CVS, ki presoja dogodke je opozorila, da prepoznih prijav ne bodo več presojali, saj je kodeks sedaj v veljavi že več let, roki pa so vnaprej znani in jasni vsem. Prepozno vneseni dogodki bodo presojeni res le še izjemoma, v kolikor resnično obstaja utemeljen razlog, zakaj je bil dogodek vnesen v sistem manj kot 75 dni pred pričetkom dogodka.

Ravno tako tudi v GZS Zbornici MedTech Slovenija v imenu MedTech Europe opozarjamo vse člane, da poskrbijo za pravočasen vnos dogodkov v CVS sistem. Dogodkov, ki bi morali biti potrjeni v CVS sistemu pa niso, člani GZS Zbornice MedTech Slovenija ne smemo podpreti, saj to pomeni neposredno kršitev pravil etičnega kodeksa.

Več informacij o pomenu Etičnega kodeksa poslovne prakse si oglejte na naši spletni strani.

Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe v slovenskem jeziku

Spletna stran MedTech Europe – Ethical MedTech  

 

Fotogalerija