NoviceNAPOVEDUJEMO: 1. FORUM MedTech Slovenija - 22. in 23. septembra 2022 v Ljubljani
V GZS Zbornici MedTech Slovenija 22. in 23. septembra 2022 napovedujemo: 1. FORUM MEDTECH SLOVENIJA z naslovom NAPREDEK ZA UČINKOVITO ZDRAVSTVO - Uvajanje inovativnih terapij, medicinskih tehnologij in njihov vpliv na učinkovito zdravstveno oskrbo

1. FORUM MedTech Slovenija - največji dogodek s področja medicinskih tehnologij in storitev v Sloveniji z mednarodno strokovno udeležbo in aktualnimi temami. Letos prvič, z vizijo, da postane osrednji dogodek v panogi v Sloveniji in širše. Vabljeni vsi, ki delujete na področju zdravstva in medicinskih tehnologij, tako podjetja kot javne institucije.

Dogodek bo potekal 22. in 23. septembra 2022 na Zdravniški zbornici Slovenije, v Ljubljani. Sestavljen bo iz treh pomembnih vsebinskih sklopov:

  1. pogled na evropsko MDR in IVDR zakonodajo – ali le-ta pomeni oviro ali je v pomoč pri dostopu do inovacij medicinske tehnologije, 
  2. spregovorili bomo o ovirah na poti uvajanja uveljavljenih in novih terapij do pacienta,
  3. z domačimi in tujimi strokovnjaki bomo predlagali zdrave rešitve na področju javnega naročanja v zdravstvu v Sloveniji.

Osrednje vsebinske sklope bomo v dialogu s ključnimi deležniki, ki sooblikujejo zdravstveni sistem doma in v tujini, zaokrožili s tremi okroglimi mizami z naslovi:

  1. Digitalizacija kot prihodnost pogodbe med državo in pacientom 
  2. Optimizacija uvajanja terapij v slovenski zdravstveni sistem
  3. Kako s sistemom javnih naročil omogočiti uvedbo novih metod in tehnologij v zdravstvu?

Več informacij o dogodku, programu, možnostih sponzorstva in o prijavi  so na voljo na spletni strani dogodka 1. FORUM MedTech Slovenija , ki jo bomo sproti tudi dopolnjevali.

Vabljeni, da se nam pridružite in z nami  prispevate k sooblikovanju področja zdravstva in medicinskih tehnologij.  

Fotogalerija