NoviceSKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH - POBUDA ZA DAVČNO OLAJŠAVO ZA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravje zaposlenih je ključni predpogoj za njihovo uspešnost in motivacijo, s tem pa tudi vse pomembnejši gradnik ustvarjanja dodane vrednosti, dolgoročne vzdržnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Zaradi slabše dostopnosti zdravstvenih storitev v okviru javnega zdravstvenega sistema in rasti čakalnih dob na specialistične preglede, ki jih je epidemija Sars-Cov-2 še podaljšala, se vedno več podjetij odloča za sklenitev kolektivnih prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj.

Najbolj razširjena oblika takšnih zavarovanj, kot jo ponuja več slovenskih zavarovalnic, zaposlenim zagotavlja hiter dostop do specialističnih pregledov, diagnostike, zdravil, ambulantnih posegov in posegov v dnevni bolnici ter do ambulantne rehabilitacije.

Skladno z zakonom o dohodnini ZDoh-2 je zavarovalna premija, ki jo za zaposlenega plačuje delodajalec, boniteta, kar je pogosto razlog, da se zaposleni ne odloči za vključitev. Zato je potrebno z ustrezno spremembo ZDoh-2 plačilo premij dodatnega zdravstvenega zavarovanja izvzeti iz bonitet, hkrati pa doseči, da tovrstna plačila za podjetje predstavljajo davčno olajšavo. Na ta način lahko pomembno izboljšamo dostopnost specialističnih zdravstvenih storitev, ter s hitro izvedbo diagnostike in nadaljevanjem zdravstvene obravnave zaposlenega, ki se je poškodoval ali zbolel, vrnemo na delovno mesto. O pobudi, ki jo MedTech Slovenija podpira, je obveščeno tudi vodstvo GZS. 

Fotogalerija