NovicePOSLEDICE PANDEMIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA V ZDRAVSTVU


Vabimo vas, da se udeležite spletne inteaktivne delavnice z naslovom

POSLEDICE PANDEMIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA V ZDRAVSTVU

(dvig cen, menjava blaga, podaljšanje roka dobave,...)

 Spletna interaktivna delavnica bo potekala v četrtek, 27. januarja 2022, od 9. do 11. ure preko aplikacije Microsoft Teams Meeting.

 

KOMU JE NAMENJENA?

Posledice svetovne pandemije virusa SARS-CoV 2 se odražajo tudi v pravu in praksi javnih naročil v zdravstvu. Spletna delavnica je namenjena vsem ponudnikom, ki delujete na področju javnih naročil v zdravstvu. Na delavnici se bomo seznanili z načini, kako rešiti negotove položaje, ki so nastali ravno zaradi posledic pandemije.

Zaradi težav s katerimi se soočajo proizvajalci in dobavitelji medicinskih pripomočkov ter tudi vse težjih razmer pri transportu, nastajajo položaji in potrebe:

- po podaljšanju roka dobave; 

- po dvigu pogodbene vrednosti, saj je v obdobju od podaje ponudbe, podpisa pogodbe in časa dobav, prišlo do dviga cene opreme/blaga; 

- po zamenjavi artiklov/blaga;

- po naknadni vključitvi podizvajalca in podobno.

Kako se bo naročnik odzival na potrebe in predloge ponudnika, ki so nastali zaradi omenjenih razmer, je odvisno od vsakokratnega razmerja in vsebine sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila. izzivi nastajajo tako v fazi priprave ponudbe, kakor tudi v fazi izvajanja pogodbe. 

PROGRAM

Na delavnici bodo podani napotki, kako naj ponudnik predlaga in kakšne so možnosti naročnika za:

- podaljšanje veljavnosti pogodbe;

- dvig pogodbenih vrednosti (kaj dopušča 95. člen ZJN-3, kako v primeru, da je bila določena fiksna cena, dvig cene kot spremenjena okoliščina, 112. člen OZ); 

- zamenjavo artikla/blaga;

- kakšna dokazila morajo biti priložena v primeru spremembe pogodbe;

- zamenjavo ključnega kadra v fazi pogodbe;

- naknadno vključitev podizvajalcev v fazi pogodbe.

PREDAVATELJI

Delavnico bo vodila Milena Basta Trtnik, univ. dipl.prav., strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava, projektnega vodenja ter  strokovna svetovalka Zbornice MedTech Slovenija. 

Vsak udeleženec bo po zaključku spletnega seminarja prejel Potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju.

 

KOTIZACIJA, UDELEŽBA IN PRIJAVA

 

ČLANI GZS MEDTECH SLOVENIJA

Za udeležence iz podjetij, ki so člani GZS MedTech Slovenija znaša kotizacija 110,00 EUR (z vključenim DDV-jem).

ČLANI GZS

Za udeležence iz podjetij, ki so člani GZS (vendar ne člani Zbornice MedTech Slovenija), znaša kotizacija 160,00 EUR (cena vključuje DDV).

NEČLANI GZS:

Za udeležence iz podjetij, ki niso člani GZS, znaša kotizacija 220,00 EUR (cena vključuje DDV).

 

Prijave sprejemamo do vključno srede, 26.1.2022. Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna največ dva delovna dneva pred izvedbo dogodka. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno/preko e-pošte na naslov medtechslovenija@gzs.si) ne odpovedo v navedenem roku ali se dogodka ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, vam zaračunamo znesek kotizacije.

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dve dni pred dogodkom na poslovni račun GZS:

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 LJUBLJANA

Nova Ljubljanska banka

IBAN SI56 02924 – 0017841495

BIC LJBASI2X

REFERENCA SI00 2091-5658

NAMEN: ZA SPLETNO INTERAKTIVNO DELAVNICO MEDTECH SLOVENIJA

Po vašem plačilu prejmete račun s strani GZS Zbornice MedTech Slovenija.

 

Navodila za elektronski pristop k seminarju in povezavo preko katere boste seminar spremljali, vam bomo poslali dan pred dogodkom na vaš elektronski naslov.

 

O PREDAVATELJIH


Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica podjetja BONORUM, pravno svetovanje, d.o.o., je strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja.  

Z omenjenimi področji se ukvarja od leta 2004 ter  ima veliko izkušenj in znanja. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica ZJN-3 s komentarjem, ZNKP s komentarjem ter izkušena predavateljica. Kot strokovna sodelavka sodeluje tudi z zbornico MedTech Slovenija pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

 

Fotogalerija