NoviceGZS – Zbornica MedTech Slovenija: Predloga novel zakonov s področja zdravstva ustavno sporna

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predlog novele Zakona o lekarniški dejavnosti sta po mnenju GZS – Zbornice MedTech Slovenija ustavno sporna ter odločno posegata in kršita pravice pacientov. Njuno sprejetje bi dodatno zmanjšalo dostopnost do zdravstvenih storitev za paciente. O tem so se strinjali udeleženci torkove spletne okrogle mize GZS - Zbornice MedTech Slovenija z naslovom »Koliko zdravja si lahko še privoščimo? Lahko še govorimo o ustavni pravici do zdravja?«, ki je potekala v torek, 14.9.2021.

Po odzivih številnih institucij v javnosti glede dveh zakonodajnih predlogov - Predloga sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim želi vlada med drugim ukiniti skupščino ZZZS ter jo zamenjati z 11-članskim svetom ter predlog novele Zakona o lekarniški dejavnosti, s katerim bi povzročili poslabšanje dostopnosti in kakovosti oskrbe prebivalstva z zdravili, so se na ta dva predloga odzvali tudi v GZS Zbornici MedTech Slovenija.

Na okrogli mizi 14. Septembra 2021, na kateri so sodelovali Mojca Šimnic Šolinc, predsednica MD, GZS - MedTech Slovenija, Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS in predsedujoči Ekonomsko socialnega sveta (ESS), nekdanji zdravstveni minister in generalni direktor ZZZS Samo Fakin, predsednik GZS - PTZ - Združenja zasebnih lekarn Matija Centrih, , pravni strokovnjak in odvetnik Domen Gorenšek, , predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman, , vodja stebra Izvajalci zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev (GZS MedTech Slovenija) Gorazd Drevenšek,), predsednik Nacionalnega sveta Invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Borut Sever ter Polona Mežan, direktorica GZS - MedTech Slovenija, so opozorili na številne škodljive posledice omenjenih predlogov zakonov.

Sporočilo za javnost

Posnetek okrogle mize »Koliko zdravja si lahko še privoščimo? Lahko še govorimo o ustavni pravici do zdravja?«,14.9.2021

Fotogalerija