Področja delovanja


Delovanje Zbornice MedTech Slovenija je organizirano v štirih krovnih področjih/stebrih, ki predstavljajo temeljna področja delovanja (Javno naročanje v zdravstvu, Zakonodaja in regulativa v zdravstvu, Odnosi z organi odločanja in financiranja, Etični kodeks in etična komisija) ter preko specializiranih strokovnih delovnih skupin.

Skozi vsa zastopana področja delovanja tako povezujemo industrijo, medicino, zdravstveni sistem, uporabnike ter ostale deležnike s ciljem, da bi tako pacientom kot ostalim uporabnikom medicinskih pripomočkov in storitev zagotovili čim boljšo zdravstveno oskrbo.

Z možnostjo vplivanja in predlogi želimo vzpostaviti transparentno družbeno in zakonodajno okolje, ki bo panogi, ki jo zastopamo, zagotavljalo strokovno in neodvisno delovanje ter razvoj.

Poleg tega zastopamo interese naših članov, sodelujemo z različnimi strokovnimi združenji na nacionalnem in mednarodnem nivoju, z zakonodajnimi odločevalci na področju panoge, uveljavljenimi strokovnjaki, združenji uporabnikov ter z različnimi zdravstvenimi inštitucijami.

Štiri krovni stebri delovanja Zbornice MedTech Slovenija

Stebri predstavljajo temeljna področja delovanja zbornice MedTech Slovenija. Opredeljujejo skupna interesna področja, imajo cilje in program delovanja.

Krovna področja/stebri delovanja Zbornice MedTech Slovenija so:

 • Javno naročanje v zdravstvu
 • Zakonodaja in regulativa v zdravstvu
 • Odnosi z organi odločanja in financiranja
 • Etični kodeks in etična komisija

Strokovne delovne skupine in delo na praktičnih primerih

V okviru Zbornice MedTech Slovenija delujejo tudi strokovne delovne skupine, ki pokrivajo specifično področje in s svojim delovanjem pomagajo pri uresničitvi ciljev 
posameznega krovnega področja/stebra. 

Strokovne delovne skupine po svoji vsebini izhajajo iz posameznega krovnega področja/stebra, pridruži pa se jim lahko vsak član, ki ga delo v skupini zanima oziroma se z navedenim strokovnim področjem tudi ukvarja.

Strokovne delovne skupine so naslednje:

 • REGULATIVA
 • VIGILANCA
 • DELO Z ZZZS
 • INKONTINENCA 
 • STOMA 
 • DIABETES 
 • RANA 
 • INVALIDSKI VOZIČKI IN IZPOSOJA 
 • ORTOTIKA IN PROTETIKA
 • PROIZVAJALCI
 • SLUŠNI APARATI
 • NOVE TERAPIJE