Področja delovanja


GZS Zbornica MedTech Slovenija aktivno deluje v okviru petih strokovnih stebrov.

Že vse od začetka delovanja zbornice so osnova za njeno delovanje štirje stebri: JAVNA NAROČILA V ZDRAVSTVU, ZAKONODAJA IN REGULATIVA V ZDRAVSTVU, ORGANI ODLOČANJA IN FINANCIRANJA ter ETIČNI KODEKS.

Leta 2024 smo krovna področja razširili z dodatnim stebrom za MALA PODJETJA S PODROČJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV. Na ta način želimo malim podjetjem, ki delujejo na področju medicinskih tehnologij in pripomočkov ter predstavljajo pomemben del slovenskega gospodarstva, pomagati pri zagotavljanju pogojev in ustreznega okolja za poslovanje.