Zakonodaja in regulativa v zdravstvu


Krovno področje Zakonodaja in regulativa v zdravstvu predstavlja ključno platformo za izmenjavo izkušenj, informiranje in izobraževanje naših članov na področju zagotavljanja regulativne skladnosti. V okviru krovnega področja aktivno delujejo strokovne delovne skupine: REGULATIVA, VIGILANCA in PROIZVAJALCI.

Cilje in program dela krovnega področja oziroma stebra uresničujemo s številnimi aktivnostmi. Mednje sodijo:

  • organizacija strokovnih dogodkov in srečanj z deležniki;
  • aktivna udeležba članov pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov v okviru javnih obravnav;
  • vsebinsko sodelovanje s pristojnimi organi (JAZMP, MZ) za proaktivno reševanje izzivov, ki jih sproti prinaša izvajanje predpisov;
  • objavljanje stališč glede stanja regulativnega okvirja ter nadzora in njegovega uresničevanja v Sloveniji;
  • organizacija in sodelovanje pri oblikovanju usposabljanj oziroma izobraževanj z različnimi deležniki in pristojnimi javnimi institucijami ter sodelovanje in vplivanje na pripravo zakonodaje.