Odnosi z organi odločanja in financiranja


GZS Zbornica MedTech Slovenija ima s svojimi člani pomembno vlogo v odnosu do organov odločanja in financiranja v zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Pomemben cilj našega delovanja je, da to vlogo še okrepimo in tako postanemo enakovreden partner v dialogu z deležniki, kot so Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bolnišnice ter drugi javni zavodi in pristojne institucije.

S ciljem, da omogočamo dostop do sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij ter storitev pacientom, zdravstvenim delavcem in zdravstvenemu sistemu v Sloveniji, v okviru krovnega področja Odnosi z organi odločanja in financiranja aktivno delujejo strokovne delovne skupine:

 • INKONTINENCA, 
 • STOMA, 
 • DIABETES,
 • RANA,
 • INVALIDSKI VOZIČKI,
 • IZPOSOJA,
 • RESPIRATORNA SKUPINA,
 • NOVE TERAPIJE,
 • ORTOTIKA IN PROTETIKA. 

Naše cilje in program dela stebra uresničujemo z:

 • organizacijo strokovnih dogodkov in srečanj z deležniki,
 • organizacijo strokovnih razprav in pripravo predlogov za izboljšave področja,
 • organizacijo izobraževanj,
 • sodelovanjem in vplivanjem na pripravo ustrezne zakonodaje,
 • sodelovanjem pri strateških usmeritvah in različnih projektih v sodelovanju z ostalimi institucijami.