Odnosi z organi odločanja in financiranja


Zbornica MedTech Slovenija ima s svojimi člani, podjetji s področja medicinske tehnologije in storitev, pomembno vlogo v odnosu do organov odločanja in financiranja v zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Pomemben cilj njenega delovanja je, da z zastavljenimi aktivnostmi krovnega področja ODNOSI Z ORGANI ODLOČANJA IN FINANCIRANJA, to vlogo še okrepi in tako postane enakovreden partner v dialogu z deležniki kot so Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bolnišnice ter drugi javni zavodi in pristojne institucije. S ciljem, da se omogoči dostop do sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij ter storitev pacientom, zdravstvenim delavcem in zdravstvenemu sistemu v Sloveniji.

V okviru krovnega področja ODNOSI Z ORGANI ODLOČANJA IN FINANCIRANJA aktivno delujejo strokovne delovne skupine:

  • INKONTINENCA, 
  • STOMA, 
  • DIABETES,
  • RANA,
  • INVALIDSKI VOZIČKI IN IZPOSOJA,
  • ORTOTIKA IN PROTETIKA. 

V Zbornici MedTech Slovenija cilje in program dela stebra ODNOSI Z ORGANI ODLOČANJA IN FINANCIRANJA načrtujemo z aktivnostmi kot so organizacija strokovnih dogodkov in srečanj z deležniki, organizacija strokovnih razprav in priprava predlogov za izboljšave področja, organizacija izobraževanj, sodelovanje in vplivanje na pripravo ustrezne zakonodaje, sodelovanje pri strateških usmeritvah in različnih projektih v sodelovanju z ostalimi institucijami.