Etični kodeks in etična komisija


V GZS Zbornici MedTech Slovenija svoje poslanstvo uresničujemo tudi skozi sodelovanje in s članstvom v evropskem združenju MedTech Europe. Pomemben del sodelovanja predstavlja Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe, ki sta ga leta 2017 sprejeli združenji SLO-MED in SIEDMA, predhodnici današnje zbornice, na katero so se ob ustanovitvi avtomatično prenesla določila etičnega kodeksa.

Etični kodeks MedTech Europe je zbirka enotnih definicij dobrih poslovnih praks za proizvajalce in distributerje medicinskih pripomočkov. Definira jasna pravila sodelovanja industrije z zdravstveno stroko, ki so skladna z etičnimi in profesionalnimi standardi. S sprejetjem kodeksa je Slovenija postala ena od 26 evropskih držav, ki si s samoregulacijo prizadevajo k še boljši preglednosti sodelovanja medicinske industrije z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami.

Vsi naši člani se s podpisom pristopne izjave o članstvu zavežejo k spoštovanju Etičnega kodeksa, krovno področje Etični kodeks in etična komisija pa skrbi za implementacijo, vpeljavo in uveljavitev etičnega kodeksa MedTech Europe v javnem zdravstvu. V okviru tega stebra deluje tudi ETIČNA KOMISIJA, ki skladno s kodeksom skrbi za nadzor delovanja naših članov ter obravnava posamezne primere kršitev. 

Člani krovnega področja ETIČNI KODEKS IN ETIČNA KOMISIJA nudijo tudi svetovanje in podporo organizatorjem izobraževanj v zdravstvu in udeležencem tovrstnih izobraževanj doma in v tujini. Članom zbornice so na voljo tudi podrobnejše informacije o praktični uporabi, uveljavitvi in integraciji pravil Etičnega kodeksa MedTech Europe v poslovanje.

Etični kodeks v angleškem jeziku

Etični kodeks v slovenskem jeziku