Etični kodeks in etična komisija


V Zbornici MedTech Slovenija svoje poslanstvo uresničujemo tudi skozi sodelovanje in s članstvom v evropskem združenju MedTech Europe. Pomemben del sodelovanja predstavlja Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe, ki sta ga združenji SLO-MED in SIEDMA, predhodnici Zbornice MedTech Slovenija, leta 2017 tudi sprejeli. Določila kodeksa so v veljavo stopila 1. januarja 2017. Z vzpostavitvijo nove Zbornice MedTech Slovenija se je delovanje etičnega kodeksa MedTech Europe avtomatsko preneslo na novo zbornico.

Krovno področje ETIČNI KODEKS IN ETIČNA KOMISIJA skrbi za implementacijo, vpeljavo in uveljavitev etičnega kodeksa MedTech Europe v javnem zdravstvu. 

V okviru krovnega področja ETIČNI KODEKS IN ETIČNA KOMISIJA deluje tudi ETIČNA KOMISIJA, ki skladno z etičnim kodeksom skrbi za nadzor delovanja članov Zbornice MedTech Slovenija ter obravnava posamezne primere kršitev. 

Etični kodeks

Etični kodeks MedTech Europe je zbirka enotnih definicij dobrih poslovnih praks za proizvajalce in distributerje medicinskih pripomočkov. Definira jasna pravila sodelovanja industrije z zdravstveno stroko, skladna z etičnimi in profesionalnimi standardi.

Evropsko združenje MedTech Europe skrbi za uresničevanje Etičnega kodeksa poslovne prakse MedTech Europe na evropski ravni Zbornica MedTech Slovenija pa za implementacijo in uveljavljanje kodeksa v Sloveniji. S sprejetjem kodeksa je Slovenija postala ena od 26 evropskih držav, ki si s samoregulacijo prizadeva k še boljši preglednosti sodelovanja medicinske industrije z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami.

Vsi člani Zbornice MedTech Slovenija se s podpisom pristopne izjave o članstvu med drugim zavezujejo k spoštovanju Etičnega kodeksa (spoštovanje etičnih načel in visokih norm ob morebitnem sodelovanju z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami v zvezi z donacijami, sponzorstvi ipd.).

Člani krovnega področja ETIČNI KODEKS IN ETIČNA KOMISIJA nudijo svetovanje in 
podporo organizatorjem izobraževanj v zdravstvu in udeležencem tovrstnih izobraževanj doma in v tujini, članom Zbornice MedTech Slovenija pa so na tej spletni strani dodatno dostopne še podrobnejše informacije o praktični uporabi, uveljavitvi in integraciji pravil Etičnega kodeksa MedTech Europe v poslovanje, z možnostjo članskega dostopa do vseh obrazcev, korakov pridobivanja in uveljavitve sredstev, primerov dobrih praks ter do pogostih vprašanj in odgovorov.

Etični kodeks v angleškem jeziku
Kodeks MEDTech (ANG)

Etični kodeks v slovenskem jeziku
Kodeks MEDTech (SLO)