Članstvo

Seznam članov seznam članov 29.12.2021.docx

Zbornica MedTech Slovenija pri Gospodarski zbornici Slovenije, povezuje, združuje in zastopa interese ponudnikov medicinske tehnologije in storitev, proizvajalcev in distributerjev medicinskih izdelkov in pripomočkov. Njihovo področje delovanja v Sloveniji urejuje in nadzira Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Član Zbornice MedTech Slovenija lahko postane podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo ali distribucijo medicinskih izdelkov oziroma medicinskih pripomočkov, ima sedež v Sloveniji in registrirano dejavnost proizvodnje ali dobave medicinskih pripomočkov ter veljavno dovoljenje Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) za proizvodnjo oziroma promet z medicinskimi pripomočki.  Ravno tako lahko postane član Zbornice tudi podjetje, ki ima sedež v tujini ter registrirano dejavnost pri ustreznih organih, ki veljajo za posamezno državo.

Pridružite se nam v Zbornici ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija