Članstvo


Zbornica MedTech Slovenija pri Gospodarski zbornici Slovenije, povezuje, združuje in zastopa interese ponudnikov medicinske tehnologije in storitev, proizvajalcev in distributerjev medicinskih izdelkov in pripomočkov. Njihovo področje delovanja v Sloveniji urejuje in nadzira Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Član Zbornice MedTech Slovenija lahko postane podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo ali distribucijo medicinskih izdelkov oziroma medicinskih pripomočkov, ima sedež v Sloveniji in registrirano dejavnost proizvodnje ali dobave medicinskih pripomočkov ter veljavno dovoljenje Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) za proizvodnjo oziroma promet z medicinskimi pripomočki.  Ravno tako lahko postane član Zbornice tudi podjetje, ki ima sedež v tujini ter registrirano dejavnost pri ustreznih organih, ki veljajo za posamezno državo.

Pridružite se nam v Zbornici ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija