Področja, ki jih etični kodeks urejuje


Etični kodeks poslovne prakse Medtech Europe urejuje tri pomembna področja v odnosu sodelovanja članov združenj z zdravstvenimi delavci in organizacijami urejuje področje donacij za izobraževanje, zagotavlja preglednost donacij in uvaja sistem za preverjanje skladnosti dogodkov.

Pozitivna ocena izobraževalnega dogodka, ki je skladen z etičnimi in profesionalnimi standradi kodeksa, je osnova za finančno podporo članic združenja MedTech

Etični kodeks v slovenskem in angleškem jeziku
Kodeks MEDTech (ANG)
Kodeks MEDTech (SLO)

Etični kodeks MedTech postavlja enotna in jasna pravila za dodeljevanje donacij za izobraževanje

  • Vse konference oziroma strokovni dogodki, ki jih podprejo člani zveze MedTech, morajo biti skladni z določili kodeksa in izpolnjevati zahteve po sistemu preverjanja konferenčnih podatkov (CVS).
  • Donacije za izobraževanja, dobrodelne donacije, štipendije in druga neppovratna sredstva lahko podpisniki kodeksa podeljujejo samo zdravstvenim organizacijam, ne pa posameznikom.
  • Podjetja, ki so podpisniki kodeksa, lahko opredeljijo kategorije zdravstvenih delavcev, ki so upravičeni do finančne podpore v obliki donacij za izobraževanje, ne smejo pa posegati v izbor posameznih zdravstvenih delavcev.
  • Vsi člani zveze MedTech morajo donacije za izobraževanje zdravstvenim organizacijam, javno ovjaviti, s čimer je zagotovljena preglednost donacij.

Transparentno sodelovanje z zdravstveno stroko

Etični kodeks MedTech Europe nosi jasno sporočilo akterjev v industriji medicinskih pripomočkov: pregledni odnosi z zdravstvenimi delavci in organizacijami so za nas izredno pomembni. S podporo izobraževalnim aktivnostim želimo zdravstvenim delavcem omogočiti vpogled v novosti na področju medicinskih ter in vitro diagnostičnih (IVD) pripomočkov. Pri tem smo zavezani etičnim načelom in dobrim poslovnim običajem ter podpiramo neodvisno izobraževanje v zdravstvu.

Uporabni dokumenti:

  • Predloga tipske pogodbe za podelitev donacije v izobraževalne namene
  • Predstavitev zakonodajnih okvirov in bistvenih določil kodeksa
  • Osnutek dopisa za zavrnitev direktnega sponzorstva
  • Izjava o namenski porabi doniranih sredstev

Neodvisen sistem preverjanja skladnosti dogodkov

Kodeks je uvedel sistem preverjanja konferenčnih dogodkov »Conference Vetting System” (CVS). Gre za t.i. konferenčni sistem za preverjanje (Conference Vetting System) – centraliziran sistem odločanja, ki omogoča neodvisno potrjevanje, da so izobraževalni dogodki, organizirani s strani tretjih oseb, skladni z določili kodeksa MedTech.

Pogoj za dodelitev finančne podpore članicam združenja za organizacijo tovrstnih dogodkov oz. izobraževanj pa je pozitivno mnenje CVS.

Več o sistemu preverjanja konferenčnih dogodkov lahko preberete na spletni strani www.ethicalmedtech.eu.

Uporabni dokumenti:

  • Dopis za organizatorje dogodkov – osnovna predstavitev CVS
  • Predstavitev CVS (PPT)

Dobre prakse sodelovanja

Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe določa jasne usmeritve glede vseh stikov članov združenj (industrije) z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami. Nudi tudi odgovore na pogosta vprašanja, kako zagotoviti etične in profesionalne odnose z zdravstveno stroko.

V celoti je dostopen na www.medtecheurope.org, v slovenskem jeziku pa tudi na naši spletni strani.

Za dodatne informacije se lahko obrnete e-naslov na medtechslovenija@gzs.si ali na telefonsko številko 051 273 860.