Komu je etični kodeks namenjen in koga zavezuje?


Določila etičnega kodeksa MedTech Europe zavezujejo in veljajo za vse proizvajalce in distributerje medicinskih ter in vitro diagnostičnih (IVD) pripomočkov, ki so neposredno ali posredno (preko nacionalnih združenj) člani zveze MedTech Europe. V Sloveniji velja kodeks torej za vse družbe, ki so članice Zbornice MedTech Slovenija

Namen kodeksa je poenotiti sodelovanje proizvajalcev in distributerjev medicinskih ter in vitro diagnostičnih (IVD) pripomočkov z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami ter prispevati k še bolj preglednim odnosom z zdravstveno stroko in nadaljnjemu razvoju področja zdravstvenega varstva bolnikov.