Etična komisija


Etična komisija, ki deluje v sklopu Zbornica MedTech Slovenija, je bila ustanovljena na podlagi in skladno s priporočili Etičnega kodeksa MedTech Europe v letu 2019.

Gre za interno delovno telo, vzpostavljeno za namene samoregulacije, ki ga sestavlja pet članov - strokovnjakov za različna področja, povezana z etičnim poslovanjem. Etična komisija je pri svojem delu neodvisna in samostojna ter mora poskrbeti, da so stranke v postopku obravnavane po načelu enakopravnosti.

Etična komisija nosi simbolno sporočilo o doslednosti, bdi nad morebitnimi odstopanji od določil etičnega kodeksa, članom in predstavnikom strokovne javnosti pojasnjuje in tolmači določila kodeksa, ter svetuje o odpravi morebitnih zaznanih odstopanj.

Sestava etične komisije

Etično komisijo sestavlja 5 članov, ki so imenovani s strani Zbornice MedTech Slovenija (4 s strani podjetij ter 1 nevtralni član s strani Gospodarske zbornice Slovenije).
Nevtralni član ima funkcijo predsednika komisije. Komisija deluje v senatu vsaj treh članov, ki jih za obravnavo posameznega primera določi predsednik komisije.

V vsakem posameznem senatu morata biti prisotna vsaj dva člana Zbornica MedTech Slovenija in nevtralni član.

Član etične komisije ne sme sodelovati v posameznem postopku v kolikor se prijava nanaša nanj ali na podjetje, v katerem je zaposlen oz. obstajajo kakršnikoli drugi utemeljeni razlogi o njegovi nepristranskosti.

Naloge etične komisije

Proaktivno delovanje:

 • Skrb za ozaveščanje strokovne javnosti, članov in organizatorjev izobraževalnih dogodkov o zavezah MedTech kodeksa;
 • Sodelovanje z evropskim združenjem MedTech;
 • Ozaveščanje organizatorjev izobraževalnih dogodkov z namenom, da so dogodki skladni z določbami MedTech kodeksa;
 • Izdaja načelna mnenja, stališča, priporočila in pojasnila o vprašanjih, povezanih z vsebino MedTech kodeksa;
 • Svetovanje članom glede spoštovanja določb MedTech kodeksa

Reaktivno delovanje:

 • Zagotavlja učinkovito in uspešno obravnavo pritožb po kodeksu;
 • Obravnava kršitev;
 • Odloča o pritožbah in sporih po kodeksu

Postopek pred etično komisijo

 • Postopek obravnavanja kršitev se začne z vložitvijo prijave oz. ko se etična komisija na kakršenkoli drugačen način seznani z dogodkom ali okoliščinami, ki bi lahko predstavljale kršitev MedTech kodeksa.
 • Ostali postopki se začnejo s podajo vprašanja ali prošnje za pojasnilo s strani članov.
 • Rok za odločitev: največ 10 delovnih dni od seznanitve s kršitvijo oz. 30 delovnih dni od prejema zahtevka za izdajo pojasnila, načelnega mnenja, stališča.
 • Ob prijavi kršitvi je potrebno navesti vsaj:
 • Naziv dogodka, kjer je prišlo do domnevne kršitve
 • Naziv kršitelja in opis spornih točk
 • Agenda dogodka

Kontakt etične komisije, prijave kršitev

Etična komisija prijave kršitev, prošnje za pojasnilo, vprašanja oz. kakršnekoli druge zahteve sprejema na e-naslovu medtechslovenija@gzs.si. ter preko spletnega obrazca. Vse prijave etična komisija obravnava strogo zaupno.