Vodenje in upravljanje


Zbornico MedTech Slovenija vodita dva predsednika in sicer predsednik, ki pokriva področje MDR in predsednik, ki pokriva področje IVDR. Oba predsednika izvoli Upravni odbor izmed svojih članov. Eden od predsednikov UO Zbornice MedTech Slovenija je po položaju tudi član Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije.

Organi vodenja in upravljanja Zbornice MedTech Slovenija:

  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsednik/ca področja MDR in Predsednik/ca področja IVD
  • Podpredsednik (-a)
  • Predsedstvo
  • Direktor
  • Začasna ali stalna delovna telesa