MedTech Europe


V  GZS Zbornici MedTech Slovenija svoje poslanstvo in cilje uresničujemo tudi skozi sodelovanje in članstvo v evropskem združenju MedTech Europe, zvezi evropskih združenj proizvajalcev medicinskih pripomočkov. Slovenijo predstavljamo na mednarodnem nivoju in odpiramo poslovne priložnosti za podjetja tudi v tujini.  GZS Zbornica MedTech Slovenija je edini pravi partner MedTech Europe v Sloveniji.  

V MedTech Europe sta povezani mednarodni združenji Eucomed, ki predstavlja evropsko industrijo medicinskih pripomočkov ter EDMA, ki zastopa evropsko industrijo in vitro diagnostičnih (IVD) medicinskih pripomočkov.

Poslanstvo MedTech Europe je zagotavljanje urejenega okolja, ki evropski industriji medicinskih pripomočkov omogoča zadovoljevanje vseh zahtevnejših potreb zdravstvenega varstva. Pri tem spodbujajo raziskave, s katerimi želijo prispevati k višji kakovosti življenja in oskrbe bolnikov. 

Zbornica MedTech Slovenija sledi vzoru MedTech Europe, pomemben del sodelovanja pa predstavlja Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe. 
Več o sodelovanju ter o Etičnem kodeksu je opisano v poglavju o Etičnem kodeksu.